Nappali képzés

FM DASzK, Ujhelyi Imre 
Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma

 

OM azonosító: 036410

Igazgató: Szabó Zoltán

Pályaválasztási felelős: Csontosné Kis-Halas Emőke, Bimbó Beáta

Telefon: 73/570-107, 73/371-035

E-mail: ujhelyi.igazgato@gmail.com

Honlap: www.ujhelyiszki.sulinet.hu

 

 

 

2016 / 2017-es tanévben tervezett képzéseink: 

 

  

Mezőgazdaság ágazati szakgimnáziumi képzés (4+1 év)

KÉPZÉS KÓDJA: 051

A tanulók a képesítés megszerzésével a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat képesek végezni és végeztetni, alkalmas lesz a munkacsoportok irányítására.

A végzett szakemberek képesek lesznek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

A képzés érettségi vizsgával, majd az ötödév elvégzése után komplex szakmai vizsgával zárul: Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02) 4+1 éves képzés.

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

 

Gazda szakközépiskolai képzés OKJ 34 621 01 (3+2 év)

KÉPZÉS KÓDJA: 052

Iskolánkban GAZDA szakképesítés megszerzésére is van lehetőség. A szakmai képzés során a tanulók megismerkednek a mezőgazdaság alapjaival (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, stb.), elsajátítják a mezőgazdasági gépek kezelését és karbantartását. A diákok már a kilencedik évfolyamtól szakmai gyakorlati és közismereti képzésben is részt vesznek.

A szakközépiskolai szakképzés képzési ideje: 3 év. A szakmai képzést követően lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy az intézményünkben tovább folytatva tanulmányaikat 2 év alatt érettségi vizsgát tegyenek vagy felnőttképzésünk keretében további szakképesítéseket szerezzenek. E szakképesítés birtokában jó elhelyezkedési eséllyel rendelkeznek, sikeresen vállalkozhatnak, továbbá a hazai illetve külföldi támogatásokra is eredményesebben pályázhatnak.

A szakma a 2016/2017-es tanévben is ösztöndíjjal támogatott lesz. Ennek értelmében a Gazda képzésben részt vevő diákjaink a 9. évfolyam I. félévében havi 10.000 Ft alap-ösztöndíjat kapnak, a továbbiakban pedig ez az összeg tanulmányi eredménytől függően akár havi 30.000 Ft-ra is emelkedhet.

A képzés szakmai vizsgával, majd az érettségire felkészítő 2 éves képzés elvégzése után érettségi vizsgával zárul: 3+2 éves képzés.

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

 

 

 

Érettségizetteknek ajánljuk

Mezőgazdasági technikus

OKJ 54 621 02 0010 54 02

A képzés 1 éves. A képzés előfeltétele: szakirányú előképzettség, érettségi vizsga, egészségügyi alkalmasság

Ráképzési lehetőség: AGRÁR ÁRUFORGALMAZÓ SZAKTECHNIKUS

 

A képzés célja: a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.

A szakképesítés munkaterületeinek jellemzői:

·               Talajelőkészítést, vetést végez

·               A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el

·               Növényápolást végez

·               Tartástechnológiai feladatokat lát el

·               Állatot takarmányoz

·               Állatot szaporít

·               Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát el

·               Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez

·               Környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat lát el

·               Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez

·               Szervező, ellenőrző tevékenységet folytat

·               Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet

 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-          Agrárkörnyezetgazda

-          Gazda

 

A képzés modulrendszerű, a modulok modulvizsgákkal zárulnak (nappali rendszer esetén ezt az év végi bizonyítvány helyettesíti). A képzés szakmai vizsgával zárul.

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakember képes pénzügyi tervezésre, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását; anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni; beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket; a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait végezni; szakmai szempontokon nyugvó, okszerű talajművelést és tápanyagellátást végezni; a fontosabb szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végezni; a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését végezni; a mezőgazdasági termelés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni; a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégezni; mezőgazdasági támogatásokat igényelni; mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni.

Lehetőség van az előzetes szakmai szakirányú tanulmányok, végzettségek jogszabályoknak megfelelő beszámítására. Lehetőség van a ráépülő szakma elvégzésére is.

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A szakképző évfolyam elvégzését tanúsító eredményes bizonyítvány (iskolarendszeren kívüli képzésnél – eredményes modulzáró vizsgák), valamint mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória). A szakmai vizsgát követelménymodulonként eltérően írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenység jellemzi.

 

 


 

Az iskola bemutatása

 Az iskola 1930 óta áll a mezőgazdasági képzés szolgálatában. Iskolánk kulturált környezettel, kiválóan felszerelt EU-s normáknak is megfelelő tangazdasággal (tanistálló, tankertészet, szántóföldi kultúra), informatikai kabinetekkel (ezek nyelvi laboroknak is használhatók), tantermekkel rendelkezik.

Nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztató foglalkozások megszervezésére. A tehetséggondozást a versenyekre való felkészítéseken kívül szakköri formában is támogatjuk.

Fontosnak tekintjük a hagyományok ápolását. Néptáncosaink nagy sikerrel vesznek részt az intézmény és a város számos rendezvényén.

Minden igénylőnek kollégiumi elhelyezést, menzai étkeztetést tud biztosítani az intézmény.

Iskolánk mind a Pécs, mind a Szigetvár, Sellye térségéből érkezők számára könnyen elérhető busszal és vonattal egyaránt.