Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás

 

Intézményünkbe rendkívüli felvételi eljárás keretében az alábbi képzésekre lehet még jelentkezni

Kedves 8. osztályos tanulók!

 

Intézményünkbe rendkívüli felvételi eljárás keretében az alábbi képzésekre lehet még jelentkezni:

Mezőgazdasági szakgimnáziumi képzés

Felvételi kód: 0051

 

A tanulók a képesítés megszerzésével a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat képes végezni és végeztetni, alkalmas lesz a munkacsoportok irányítására.

 

A végzett szakemberek képesek lesznek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével állattartó szakmunkás szakképesítés szerezhető meg. Ezután a diákok ötödévre jelentkezhetnek, ez szakmai vizsgával zárul: Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02).

 

Gazda szakközépiskolai képzés OKJ 34 621 01 (3+2 év)

Felvételi kód: 0052

 

 Iskolánkban GAZDA szakképesítés megszerzésére is van lehetőség. A szakmai képzés során a tanulók megismerkednek a mezőgazdaság alapjaival (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, stb.), elsajátítják a mezőgazdasági gépek kezelését és karbantartását. A diákok már a kilencedik évfolyamtól szakmai gyakorlati és közismereti képzésben is részt vesznek

 

A 11. évfolyam végén szakmai vizsgát tesznek, ezzel a tanulók a tankötelezettségüket is teljesítik. A szakma képzési ideje: 3 év. A szakmai képzést követően lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy az intézményünkben tovább folytatva tanulmányaikat érettségi vizsgát tegyenek - az érettségi vizsgára felkészítő képzés időtartama 2 év.

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Jelentkezés:

  • személyesen az FM DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziumában, Szakközépiskolájában és Kollégiumában (7940, Szentlőrinc, Erzsébet utca 1.)
  • vagy telefonon 06-73/570-107 lehetséges

 


 

 

Szakmák Éjszakája 2018


Szakmák Éjszakája Programok


 Rajzpályázat


 

Felvételi jegyzék 

 

A felvételi jegyzék erre a linkre kattintva érhető el.

 

 

 

 


 

 

Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Emlékverseny

 

Az első forduló feladatsora ide kattintva elérhető (2018.01.08-tól 2018.01.12-ig)

 


 

 

 

 

 


 

F E L V É T E L I   J E G Y Z É K E K

 

 

A besikolázási tájékoztató a 2018/2019-es tanévre ide kattintva érhető el. 

 

 

 


 

8 osztályt végzetteknek ajánljuk

Mezőgazdasági szakgimnáziumi képzés

Felvételi kód: 0051

 

A tanulók a képesítés megszerzésével a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat képes végezni és végeztetni, alkalmas lesz a munkacsoportok irányítására.
 
A végzett szakemberek képesek lesznek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.
 
A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével állattartó szakmunkás szakképesítés szerezhető meg. Ezután a diákok ötödévre jelentkezhetnek, ez szakmai vizsgával zárul: Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02).
 
Egészségügyi alkalmasság szükséges.
 

Gazda szakközépiskolai képzés OKJ 34 621 01 (3+2 év)

Felvételi kód: 0052

 

 

Iskolánkban GAZDA szakképesítés megszerzésére is van lehetőség. A szakmai képzés során a tanulók megismerkednek a mezőgazdaság alapjaival (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, stb.), elsajátítják a mezőgazdasági gépek kezelését és karbantartását. A diákok már a kilencedik évfolyamtól szakmai gyakorlati és közismereti képzésben is részt vesznek
 
A 11. évfolyam végén szakmai vizsgát tesznek, ezzel a tanulók a tankötelezettségüket is teljesítik. A szakma képzési ideje: 3 év. A szakmai képzést követően lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy az intézményünkben tovább folytatva tanulmányaikat érettségi vizsgát tegyenek - az érettségi vizsgára felkészítő képzés időtartama 2 év.
 
 
Egészségügyi alkalmasság szükséges.
 
 

  

Érettségizett tanulók számára:

-           Mezőgazdasági technikus (OKJ száma 54 621 02)
-           Pénzügyi - számviteli ügyintéző (OKJ száma 54 344 01)
 
Ezekkel a képzéseinkkel előtanulmányokkal rendelkező érettségizett tanulók számára kínálunk szakirányú továbbtanulási lehetőséget.

 

 

A felvételi eljárás rendje

 

A felvételi rangsor kialakításának szabályai a 2017/2018-as tanévben induló 9. osztályainkba jelentkező tanulók számára
Az iskolánk 9. évfolyamára jelentkező tanulók felvételi rangsorát kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapjánalakítjuk ki a következő szempontok figyelembevételével:
 
o   Mezőgazdasági szakgimnáziumi osztály (felvételi kód: 0051):
 
A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen maximum 70 pont.
A: magyar nyelv és irodalom
B: történelem
C: idegen nyelv
D: biológia
E: informatika
o   Gazda szakközépiskolai osztály (felvételi kód: 0052):
 
A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen maximum 70 pont.
A: magyar nyelv és irodalom
B: történelem
C: idegen nyelv
D: biológia
E: informatika
A felvételi rangsor kialakításánál az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye az iskola településén található. A halmozottan hátrányos helyzetet a jelentkezési lap mellé csatolt határozattal kérjük igazolni.

 

 


 

A Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi  Tanulmányi Verseny

Országos Döntőjében

Lingl Dániel 10. évfolyamos tanuló

I. helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Dénes Eszter

 

 


 

Aranykalászos gazda tanfolyam

OKJ 31 621 02

 

A szentlőrinci FM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiumában 2016. szeptember 23-án 1300-i kezdéssel aranykalászos gazda tanfolyam indul.

A Tanfolyam várható teljes költsége, a komplex vizsgadíjjal együtt 199.000 Ft.

Érdeklődni Bimbó Beáta felnőttképzés-szervezőnél lehet a (+36) 20 / 392 - 6956-os telefonszámon.

 


    
 

Szupergyors Internet Projekt megvalósítása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára az 1338/2015. (V. 27.) kormányhatározat "A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről" 1. pontjában meghatározott feladat alapján a vagyonkezelő által kapcsolattartóként kijelölt személy:

Stáhl Ernő

gazdasági csoportvezető
Tel.: (+36) 73 / 570 – 107
Fax.: (+36) 73 / 371 – 035
e-mail: ujhelyi.igazgato@gmail.com

 

Eljárásrend:

  • A tervezési fázisban minden pályázó cég előzetesen megkeresi az NFA-t az NFA vagyoni körbe tartozó (Magyar Állam tulajdonában lévő, termőföld) ingatlanok érintettsége esetén, hogy megkérje az előzetes tulajdonosi hozzájárulást. A végleges tulajdonosi hozzájárulást azonban csak a konkrét helyrajzi számos ingatlan lista és végleges változási vázrajzok ismeretében tudja majd kiadni a nyertes pályázók részére.
  • Általánosan érvényes, hogy amennyiben a beruházás nem jár telekalakítással, csak az érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban a vezetékjog bejegyzésével, és az ehhez szükséges változási vázrajz készítésével, úgy NFA vagyoni kör esetében a pályázóknak mind a tulajdonosi joggyakorló szervezettől, mind a vagyonkezelőktől illetve használóktól (pl. haszonbérlők) meg kell kérniük a hozzájárulást a beruházás megvalósításához.