AM DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

 

Fotovoltaikus rendszerek telepítése az FM DASzK telephelyein

Kedvezményezett neve: FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Projekt címe: „Fotovoltaikus rendszerek telepítése az FM DASZK telephelyein”
· a szerződött támogatás összege: 220.413.961 Ft
· a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
· a projekt tartalmának bemutatása: A beruházás célja az üzemeltetésünkben levő épületeken napelemes rendszer kialakítása a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség felhasználásának növelése, valamint a fosszilis energiahordozó felhasználásának, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében, elérve ezáltal az éves üzemeltetési költségek csökkentését is.
· a projekt befejezési dátuma: 2017. december 1.

· projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00029

 


 

Rendkívüli felvételi eljárás

 

Intézményünkbe rendkívüli felvételi eljárás keretében az alábbi képzésekre lehet még jelentkezni

Kedves 8. osztályos tanulók!

 

Intézményünkbe rendkívüli felvételi eljárás keretében az alábbi képzésekre lehet még jelentkezni:

Mezőgazdasági szakgimnáziumi képzés

Felvételi kód: 0051

 

A tanulók a képesítés megszerzésével a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat képes végezni és végeztetni, alkalmas lesz a munkacsoportok irányítására.

 

A végzett szakemberek képesek lesznek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével állattartó szakmunkás szakképesítés szerezhető meg. Ezután a diákok ötödévre jelentkezhetnek, ez szakmai vizsgával zárul: Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02).

 

Gazda szakközépiskolai képzés OKJ 34 621 01 (3+2 év)

Felvételi kód: 0052

 

 Iskolánkban GAZDA szakképesítés megszerzésére is van lehetőség. A szakmai képzés során a tanulók megismerkednek a mezőgazdaság alapjaival (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, stb.), elsajátítják a mezőgazdasági gépek kezelését és karbantartását. A diákok már a kilencedik évfolyamtól szakmai gyakorlati és közismereti képzésben is részt vesznek

 

A 11. évfolyam végén szakmai vizsgát tesznek, ezzel a tanulók a tankötelezettségüket is teljesítik. A szakma képzési ideje: 3 év. A szakmai képzést követően lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy az intézményünkben tovább folytatva tanulmányaikat érettségi vizsgát tegyenek - az érettségi vizsgára felkészítő képzés időtartama 2 év.

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Jelentkezés:

  • személyesen az FM DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziumában, Szakközépiskolájában és Kollégiumában (7940, Szentlőrinc, Erzsébet utca 1.)
  • vagy telefonon 06-73/570-107 lehetséges

 


 

 

Szakmák Éjszakája 2018


Szakmák Éjszakája Programok


 Rajzpályázat


 

Felvételi jegyzék 

 

A felvételi jegyzék erre a linkre kattintva érhető el.

 

 

 

 


 

 

Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Emlékverseny

 

Az első forduló feladatsora ide kattintva elérhető (2018.01.08-tól 2018.01.12-ig)

 


 

 

 

 

 


 

F E L V É T E L I   J E G Y Z É K E K

 

 

A besikolázási tájékoztató a 2018/2019-es tanévre ide kattintva érhető el. 

 

 

 


 

8 osztályt végzetteknek ajánljuk

Mezőgazdasági szakgimnáziumi képzés

Felvételi kód: 0051

 

A tanulók a képesítés megszerzésével a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat képes végezni és végeztetni, alkalmas lesz a munkacsoportok irányítására.
 
A végzett szakemberek képesek lesznek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.
 
A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével állattartó szakmunkás szakképesítés szerezhető meg. Ezután a diákok ötödévre jelentkezhetnek, ez szakmai vizsgával zárul: Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02).
 
Egészségügyi alkalmasság szükséges.
 

Gazda szakközépiskolai képzés OKJ 34 621 01 (3+2 év)

Felvételi kód: 0052

 

 

Iskolánkban GAZDA szakképesítés megszerzésére is van lehetőség. A szakmai képzés során a tanulók megismerkednek a mezőgazdaság alapjaival (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, stb.), elsajátítják a mezőgazdasági gépek kezelését és karbantartását. A diákok már a kilencedik évfolyamtól szakmai gyakorlati és közismereti képzésben is részt vesznek
 
A 11. évfolyam végén szakmai vizsgát tesznek, ezzel a tanulók a tankötelezettségüket is teljesítik. A szakma képzési ideje: 3 év. A szakmai képzést követően lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy az intézményünkben tovább folytatva tanulmányaikat érettségi vizsgát tegyenek - az érettségi vizsgára felkészítő képzés időtartama 2 év.
 
 
Egészségügyi alkalmasság szükséges.
 
 

  

Érettségizett tanulók számára:

-           Mezőgazdasági technikus (OKJ száma 54 621 02)
-           Pénzügyi - számviteli ügyintéző (OKJ száma 54 344 01)
 
Ezekkel a képzéseinkkel előtanulmányokkal rendelkező érettségizett tanulók számára kínálunk szakirányú továbbtanulási lehetőséget.

 

 

A felvételi eljárás rendje

 

A felvételi rangsor kialakításának szabályai a 2017/2018-as tanévben induló 9. osztályainkba jelentkező tanulók számára
Az iskolánk 9. évfolyamára jelentkező tanulók felvételi rangsorát kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapjánalakítjuk ki a következő szempontok figyelembevételével:
 
o   Mezőgazdasági szakgimnáziumi osztály (felvételi kód: 0051):
 
A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen maximum 70 pont.
A: magyar nyelv és irodalom
B: történelem
C: idegen nyelv
D: biológia
E: informatika
o   Gazda szakközépiskolai osztály (felvételi kód: 0052):
 
A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen maximum 70 pont.
A: magyar nyelv és irodalom
B: történelem
C: idegen nyelv
D: biológia
E: informatika
A felvételi rangsor kialakításánál az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye az iskola településén található. A halmozottan hátrányos helyzetet a jelentkezési lap mellé csatolt határozattal kérjük igazolni.

 

 


 

A Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi  Tanulmányi Verseny

Országos Döntőjében

Lingl Dániel 10. évfolyamos tanuló

I. helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Dénes Eszter

 

 


 

Aranykalászos gazda tanfolyam

OKJ 31 621 02

 

A szentlőrinci FM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiumában 2016. szeptember 23-án 1300-i kezdéssel aranykalászos gazda tanfolyam indul.

A Tanfolyam várható teljes költsége, a komplex vizsgadíjjal együtt 199.000 Ft.

Érdeklődni Bimbó Beáta felnőttképzés-szervezőnél lehet a (+36) 20 / 392 - 6956-os telefonszámon.

 


    
 

Szupergyors Internet Projekt megvalósítása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára az 1338/2015. (V. 27.) kormányhatározat "A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről" 1. pontjában meghatározott feladat alapján a vagyonkezelő által kapcsolattartóként kijelölt személy:

Stáhl Ernő

gazdasági csoportvezető
Tel.: (+36) 73 / 570 – 107
Fax.: (+36) 73 / 371 – 035
e-mail: ujhelyi.igazgato@gmail.com

 

Eljárásrend:

  • A tervezési fázisban minden pályázó cég előzetesen megkeresi az NFA-t az NFA vagyoni körbe tartozó (Magyar Állam tulajdonában lévő, termőföld) ingatlanok érintettsége esetén, hogy megkérje az előzetes tulajdonosi hozzájárulást. A végleges tulajdonosi hozzájárulást azonban csak a konkrét helyrajzi számos ingatlan lista és végleges változási vázrajzok ismeretében tudja majd kiadni a nyertes pályázók részére.
  • Általánosan érvényes, hogy amennyiben a beruházás nem jár telekalakítással, csak az érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban a vezetékjog bejegyzésével, és az ehhez szükséges változási vázrajz készítésével, úgy NFA vagyoni kör esetében a pályázóknak mind a tulajdonosi joggyakorló szervezettől, mind a vagyonkezelőktől illetve használóktól (pl. haszonbérlők) meg kell kérniük a hozzájárulást a beruházás megvalósításához.